Medisch Pedicurecentrum Weert

Code van het voetverzorgingsbedrijf

 

De Code van het voetverzorgingsbedrijf  bestaat uit een aantal beleidsregels, beroepsnormen en wetten waaraan alle pedicures en medisch pedicures in Nederland zich moeten houden. Het betreft o.a. arboregels, maar ook hygiëneregels, waarvan hieronder een aantal hele belangrijke genoemd worden.

 • Er wordt altijd in werkkleding behandeld.
 • Elke cliënt wordt behandeld met nieuwe chirurgische handschoenen.
 • De voeten worden voor en na de behandeling grondig gedesinfecteerd.
 • De behandelaar draagt tijdens freeswerk een bril en een mond- neusmasker.
 • Voor iedere cliënt worden uitsluitend nieuwe, steriele chirurgische mesjes gebruikt.
 • Instrumenten worden gereinigd en gedesinfecteerd volgens in de Code vastgelegde normen en eisen.

Voeten

 

Richtlijnen voor Diabetische en Reumatische voeten

 

Provoet heeft enkele jaren geleden Richtlijnen ontwikkeld waar pedicures die voeten met een verhoogd risico behandelen, zich moeten houden. De richtlijnen zijn door diverse groepen zorgverleners, zoals de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie, de Nederlandse Huisartsenvereniging, de belangenverenigingen Diabetes en Reuma en de Nederlandse internistenvereniging goedgekeurd. Steeds meer disciplines binnen de gezondheidszorg nemen kennis van het werk van de Medisch Pedicure en daarbij van de Richtlijnen. Dit komt onder meer tot uiting door intensivering van onderlinge contacten tussen de verschillende zorgdisciplines. Een doorverwijzing van een Medisch Pedicure naar een andere discipline zal uitsluitend in goed overleg met de cliënt en schriftelijk plaatsvinden. Hierbij zal het doel van de doorverwijzing duidelijk toegelicht worden.

 

AGB code

 

Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code. Deze code kan door zowel zorgverleners als patiënten/cliënten bekeken worden via www.agbcode.nl.  Als de zorgverlener ingeschreven staat, bent u gegarandeerd van geldige diploma’s voor het uitoefenen van het betreffende beroep.

 

Provoet

 

Dit is de branchevereniging van de pedicures en medisch pedicures in Nederland. ProVoet bevordert de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening om garant te staan voor een goede en verantwoorde zorgverlening. Dit o.a. door:
 
 • Het ontwikkelen van Richtlijnen ten aanzien van de beroepsuitoefening en hygiëne.
 • Nauwe samenwerking met opleidingsinstituten en exameninstellingen.
 • Het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem ten behoeve van de pedicurebranche.
 • Het promoten van het beroep naar andere zorgaanbieders en consument.
 • Het organiseren van kennisbijeenkomsten voor haar leden.

 

Procert

 

heeft het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) ontwikkeld met als doel de kwaliteit in de pedicurebranche inzichtelijk te maken. In het KRP kunnen pedicures zich registreren wanneer zij over de benodigde diploma's beschikken, daarbij verplichten zij zich om voldoende accreditatiepunten te behalen door kennisactiviteiten te blijven volgen. Consumenten, zorginstellingen en zorgverzekeraars kunnen in het KwaliteitsRegister voor Pedicures zoeken naar geregistreerde pedicures.

 

Contact

Medisch Pedicurecentrum Weert
- Maaseikerweg 45, 6005 AA  Weert
- St. Willibrordusstraat 10, 6031 CZ Nederweert

T: 0495 - 55 19 21 
E:

Kvk: 88535517
AGB-code: 96096189 (ivm eventuele vergoedingen door uw ziekenkostenverzekering)

Aangesloten bij

ProVoet - Brancheorganisatie voor de pedicure

Proclaimer

Staan er fouten of onvolledige informatie op deze website? Ik doe er alles aan deze site actueel, volledig en juist te houden. Mocht je toch een fout zien of ontbreekt er naar jouw idee informatie? Ik stel je reactie op prijs en doe mijn best deze site hiermee te verbeteren. Je kunt reageren via het digitale formulier voor meldingen en ideeën.

­