Een begrip op het gebied van gespecialiseerde voetzorg!

Privacy 

 

Binnen onze praktijk worden persoonsgegevens gebruikt en opgeslagen. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) en uw wettelijke privacy rechten kunt u lezen in onze Privacyverklaring.
Wij zijn wettelijk verplicht uw medische gegevens 15 jaar te bewaren.